Visual
Storytelling

Varför använda visuella berättelser? Jo, vi vet att en bild är mer än 1000 ord, en interaktiv visualisering är mer än 1000 bilder och med Visual Storytelling så skapas den stora skillnaden nämligen ”kunskap och förståelse.”

Statistik kan vara så torrt att det dammar tycker många. Med Visual Storytelling blir statistik istället intressant och mer lättillgängligt. Det är en metod för att användaren enkelt skall kunna analysera, få insikt i data, skapa en interaktiv Story och slutligen publicera den förståelse och kunskap som upptäckts på en webbsida eller blogg. Med hjälp av dessa visualiseringar går det att undersöka, analysera och få förståelse för världen på ett nytt sätt. En Story förklarar alltså bakgrunden till informationen och är ofta baserad på de fyra “W”:na Where, What, When (När) och Why?

Genom endast ett par klick i datorn går det enkelt att t.ex. ta reda på vilket land i världen som har lägst BNP och se hur det avspeglar sig åldrande befolkning och utbildning etcetera.

För att lära dig mer, titta gärna på filmerna som introducerar dig till Visual Storytelling!

Kom igång

På Linköpings Universitets informationssida om VISE hittar du som vill fördjupa dig ännu mer information.

Liu om VISE

En visuell Story hjälper elever!

  • De slipper de bläddra fram och tillbaka i boken för att kunna skapa sig en övergripande bild av ett ämne.
  • De får det lättare att förstå samband och göra jämförelser.
  • Det gör statistik mer lättillgängligt för exempelvis elever med lässvårigheter.

Elevers syn på att arbeta med en visuell Story.

En visuell Story bistår lärare!

  • De ges möjlighet att ta del av interaktiva Vislets (undervisningsmaterial).
  • De får möjlighet att skapa skräddarsydda Vislets som utvecklar elevernas förmågor.
  • De kan effektivt rikta elevernas fokus mot relevant information istället för att låta dem söka fritt på nätet.

Lärares syn på att undervisa med en visuell Story.