Skapa Story

Vill du skräddarsy material och göra en egen Vislet? Med hjälp av våra handledningsfilmer får du plattformen eXplorer förklarad, samt en genomgång av grundläggande funktioner såsom att välja region och data.

På den här sidan finns allt du behöver för att komma igång med att skapa Visuella berättelser så kallade Stories. Utbildningsmaterialet består av tre filmer där hela processen med skapandet av en Story förklaras. I filmerna visas plattformen eXplorer med kartor och data från World Data Bank. Du behöver inte tillgång till någonting annat än en dator med internet för att skapa din Story.

Handledningsfilmerna visar hur processen går till i Världs-eXplorern, men informationen är generell och kan tillämpas även på Sverige- och Europa-eXplorern. Ha gärna motsvarande eXplorer uppe när du tittar på handledningsfilmerna, så att du kan pausa och själv repetera stegen i Storytelling-processen.

Ladda data och välj region

Här går vi igenom de mest nödvändiga stegen, att ställa in vilka data och vilken region vi vill Storytella omkring. I skapandet av denna exempelvislet visas spädbarnsdödligheten i världens olika länder. I filmen har vi tagit med alla länder i världen, och visar hur man tar bort förinlagda regioner.

Skapa Story - Lägga in text och länkar

En Vislet består dels utav en visualisering av data kopplad till en eller flera regioner, men också bakgrund kring ämnet, länkar och uppgifter. I denna del behandlar vi hur du lägger in de uppgifter och länkar som ska användas.

Skapa kapitel samt spara ner och öppna Stories

eXplorer ger stöd för skaparen av en story att lägga in flera kapitel. Detta är användbart när du till exempel vill ”storytella” kring olika händelser som kan kopplas till samma ämne. I filmen visas även hur du sparar ner din story för att kunna använda den vid ett senare tillfälle.

Vill du bli ett proffs på Visual Storytelling?

På Linköpings universitets projektsida hittar du fördjupande information om Statistics eXplorer och Visual Storytelling.

Visual StorytellingStatistics eXplorer

Vill du bli ett proffs på Visual Storytelling?

På Linköpings universitets projektsida hittar du fördjupande information om Statistics eXplorer och Visual Storytelling.

Visual Storytelling
Statistics eXplorer