Världen

Sårbarhet – Hälsa och välbefinnande

Av Februari 13, 2017 Februari 14th, 2017 Inga Kommentarer

Här finns några Vislets om SÅRBARHET kopplade till de tre första av FN:s 17 globala mål. Ni får lära er om dessa mål och använda vislets för faktauppgifter samt för att kunna resonera kring situationen idag men också se framåt mot tänkbara åtgärder.

Centralt innehåll, Geografi: På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker. Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Centralt innehåll, Samhällskunskap: Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.