Världen

Samspel mellan människa, samhälle och näringsliv. Kapitel 2

Av Februari 16, 2017 Inga Kommentarer

Detta är den andra Visleten i en serie av tre, belyser länders inkomster, export, import, konsumtion, transporter, utsläpp mm.

Centralt innehåll, Geografi: Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. Hur val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.