Om VISE

VISE är en förkortning av Visual Storytelling in Education. Det är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Institutionen för naturvetenskap, Nationellt centrum för visuell analys och Norrköpings kommun.

Flera olika VISE-projekt

Vi har arbetat inom ramen för VISE sedan 2011. Vi har två avslutade projekt bakom oss, men har nu fyra pågående projekt:

  • VISE i praktiken, 2015 – 2017, finansiär Norrköpings forskningsfond. Visual Storytelling (metoder för att skapa interaktiva visualiseringar).
  • Elevers Visual Storytelling, 2015 – 2017, finansiär Vinnova.
  • Visual data and K 12 Students – Translations through Visual Analytics and Knowledge Visualization, 2015 – 2019, finansiär Marcus och Amelia Wallenbergs minnesfond.
  • Didaktisk Design och Visual Literacy, 2016 – 2020, finansiär Vetenskapsrådet.

Alla projekten relaterar på olika sätt till några centrala begrepp:

  • Visual Analytics – verktyg för att analysera stora datamängder.
  • Visual Storytelling – metoder för att skapa interaktiva visualiseringar.
  • Visual literacy – förmågan att översätta bilder, former och färger till förståelse liksom förmågan att producera visuella budskap och effektivt kommunicera sådana till en publik. 
  • Knowledge Visualization – att uttrycka och organisera kunskaper, att kunna visa och använda värdet av ny kunskap, att t ex ordna begrepp grafiskt, att strukturera text och bilder på ett meningsfullt sätt, etcetera. 
  • Didactic design – generellt sett pedagogiska upplägg som stödjer lärprocesser men här specifikt pedagogiska upplägg som kombinerar Visual Analytics (VA) och kunskaps visualisering (KV).

Inom ramen för VISE har ett antal olika forksningspublikationer framställts

Stenliden, L. & Nissen, J (2017). How to outline didactic designs that combine visual analytics, knowledge visualization, assignments and assessments for K 12 students, INTED2017 Proceedings, (pp. 3793-3802). 6-8 March, 2017, Valencia.

Stenliden, L. Johansson, J. & Nissen, J. (2015). Visual data and K 12 students – Translations through visual analytics and knowledge visualization, ICERI2015 Proceedings, (pp. 5189-5198). 18-29 November, 2015, Sevilla.

Stenliden, L. (2015). Visual Analytics in K 12 Education: Emerging Dimensions of Complexity. International Journal of Social,Education, Economics and Management Engineering 9(2), 2015.

Stenliden, L. (2015). Visual Analytics in K 12 Education: Emerging Dimensions of Complexity. Proceedings: XIII International Conference on Visual Analytics an Information Visualisation (pp. 761-766). World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science, London.

Stenliden, L. (2014). Visual StorytellingInteracting in School: Learning Conditions in the Social Science Classroom. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press.

Stenliden, L. (2013). Understanding Education Involving Geovisual analytics. Journal of Information Technology Education, 12, pp.283-300.

Stenliden, L. (2013). Visuell kultur – barns kreativa och lärande öga (1ed.). In: Ingrid Pramling Samuelsson, Ingegerd Tallberg Broman (Ed.), Barndom, lärande och ämnesdidaktik: (pp. 129-142). Lund: Studentlitteratur.

Stenliden, L. & Jern, M. (2012). How Can We Study Learning with Geovisual Analytics Applied to Statistics? Future Internet, 4(1), pp. 22-41.

Stenliden, L. & Jern, M. (2012). Visual Storytelling – Knowledge and Understanding in Education. Journal of Systemics,Cybernetics and Informatics, 10(5), 7-13.

Stenliden, L. & Jern, M. (2011). Visual Storytelling applied to educational world statistics.Proceedings: EDULEARN 11. 3rd International Conference on Educationand New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 4-6 July, 2011 (pp. 983-992).

Stenliden, L. & Jern, M. (2011). Visual Storytelling – Understanding and Knowledge in Education. In: N. Callos, H.-W. Chu, W. Lesso, M.J. Savoie, F. Welsch, C.D. Zinn (Ed.), Proceedings: 2nd International Multi-conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2011,Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics.

Stenliden, L. (2010). Educating official statistics using geovisual analytics storytelling methods. In: L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, I. Candel Torres, IATED (Ed.), Proceedings: INTED 2010, International Technology, Education and Development Conference, 2010, March 8-10, Valencia, Spain (pp. 2736-2747).

Publikationer

Inom ramen för VISE har ett antal olika forksningspublikationer framställts

Stenliden, L. & Nissen, J (2017). How to outline didactic designs that combine visual analytics, knowledge visualization, assignments and assessments for K 12 students, INTED2017 Proceedings, (pp. 3793-3802). 6-8 March, 2017, Valencia.

Stenliden, L. Johansson, J. & Nissen, J. (2015). Visual data and K 12 students – Translations through visual analytics and knowledge visualization, ICERI2015 Proceedings, (pp. 5189-5198). 18-29 November, 2015, Sevilla.

Stenliden, L. (2015). Visual Analytics in K 12 Education: Emerging Dimensions of Complexity. International Journal of Social,Education, Economics and Management Engineering 9(2), 2015.

Stenliden, L. (2015). Visual Analytics in K 12 Education: Emerging Dimensions of Complexity. Proceedings: XIII International Conference on Visual Analytics an Information Visualisation (pp. 761-766). World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science, London.

Stenliden, L. (2014). Visual StorytellingInteracting in School: Learning Conditions in the Social Science Classroom. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press.

Stenliden, L. (2013). Understanding Education Involving Geovisual analytics. Journal of Information Technology Education, 12, pp.283-300.

Stenliden, L. (2013). Visuell kultur – barns kreativa och lärande öga (1ed.). In: Ingrid Pramling Samuelsson, Ingegerd Tallberg Broman (Ed.), Barndom, lärande och ämnesdidaktik: (pp. 129-142). Lund: Studentlitteratur.

Stenliden, L. & Jern, M. (2012). How Can We Study Learning with Geovisual Analytics Applied to Statistics? Future Internet, 4(1), pp. 22-41.

Stenliden, L. & Jern, M. (2012). Visual Storytelling – Knowledge and Understanding in Education. Journal of Systemics,Cybernetics and Informatics, 10(5), 7-13.

Stenliden, L. & Jern, M. (2011). Visual Storytelling applied to educational world statistics.Proceedings: EDULEARN 11. 3rd International Conference on Educationand New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 4-6 July, 2011 (pp. 983-992).

Stenliden, L. & Jern, M. (2011). Visual Storytelling – Understanding and Knowledge in Education. In: N. Callos, H.-W. Chu, W. Lesso, M.J. Savoie, F. Welsch, C.D. Zinn (Ed.), Proceedings: 2nd International Multi-conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2011,Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics.

Stenliden, L. (2010). Educating official statistics using geovisual analytics storytelling methods. In: L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, I. Candel Torres, IATED (Ed.), Proceedings: INTED 2010, International Technology, Education and Development Conference, 2010, March 8-10, Valencia, Spain (pp. 2736-2747).