Kom igång

Här får du möjlighet att lära dig mer om Visual Storytelling. Informationen är uppdelad i två olika delar. Först behandlas Visual Storytelling och dess användningsområden, den andra delen fokuserar på praktiska tips som hjälper dig att komma igång.

Användning av visuella interaktiva berättelser i undervisningen är ett sätt att stimulera en rad olika förmågor hos eleverna. De får lära sig att analysera, experimentera, utforska och kritiskt granska olika typer av statistisk data och dra slutsatser från dessa.

På den här sidan kommer vi med text och video att förklara vad en visuell berättelse är. Vi beskriver hur du kan använda dig av en redan befintliga sådan – en Vislet som vi kallar det – för att utveckla din undervisning. När du känner att du fått en bra bild av hur detta fungerar kan du prova att skapa egna Stories, du får hjälp med detta här.

Klicka på rubrikerna nedan för att öppna instruktionsmaterialet och visa handledningsfilmerna.

Skapa en visuell berättelse – gör en Vislet!

Vad är Visual Storytelling och vad kan du använda det till?

I detta klipp går vi igenom hur du kan hitta rätt Vislets till din undervisning och på vilket sätt du kan använda dig av dem för att tillgodose de kunskapskrav som anges i läroplanen.

Tips innan du börjar!

I klippet förklaras mer ingående hur stories anknyter till läroplanen och vilka förberedelser som kan vara bra att göra innan du börjar skapa din Story.

Innan du börjar bygga dina egna Stories är det bra om du förbereder dig genom att välja vilket ämne du vill belysa, och vilka källor – i form av länkar – som du vill ska finnas med i Storyn. Har du en klar uppfattning om vad du vill att undervisningen ska behandla blir det lättare för dig att bygga upp Storyn i programmet.

Kom igång snabbt

Är du ivrig att komma igång?
I denna korta introduktion får instruktioner om hur du skapar en Story och lägger in uppgifter i den.

BEFINTLIGA VISLETS

Vill du testa befintliga Vislets som vi på VISE tagit fram?

VISE:s Vislets