Europa

Europas demografiska utmaning – Länder

Av Februari 13, 2017 Inga Kommentarer

Här kan ni lära er mer om vilka demografiska utmaningar Europa står inför. Denna vislet har fokus på länder, vislet 2 på regioner.

Centralt innehåll, Samhällskunskap:
Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

Centralt innehåll, Geografi:
Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.
Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.