Världen

El och energikällor – tillgång, användning och ursprung

Av Oktober 4, 2017 Inga Kommentarer

Centralt innehåll, Fysik, År 4-6: Olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
År 7-9: Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön. Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället. Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
År 4-9: Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll, Kemi, År 4-6: Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
År 7-9: Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.