Världen

Digital teknikanvändning

Av Oktober 4, 2017 Inga Kommentarer

Syfte och centralt innehåll, Teknik: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och att de utvecklar kunskaper kring hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.
År 4-6: Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation. Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
År 7-9: Ord och begrepp för att benämna och samtal om tekniska lösningar. Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.